Nij Science is het kennisinstituut voor professionals in de voortplantingsgeneeskunde. Wij bieden nascholing en opleidingen rondom actuele thema’s. Voor alle nascholing wordt accreditatie aangevraagd.

Ieder voorjaar organiseren we een symposium in het Zuiden van het land. In het najaar vindt er een symposium in het Noordelijk deel van Nederland plaats. Voor de symposia zetten we een thema centraal dat actueel is voor professionals in de voortplantingsgeneeskunde.

Nij Science neemt deel aan (inter) nationale studies.

Nij Science is gelieerd aan de zelfstandige behandelcentra Nij Geertgen in Elsendorp en Nij Barrahûs in Wolvega.